Digital diagnostics and treatment

Informatiecentrum voor quantum effect diagnostische- en behandel apparatuur

PROTOLIGHT PDF Afdrukken E-mail
zondag, 25 november 2007

Na meer dan 20 jaar onderzoek is Dr. Rer. Nat. Hartman Muller samen met zijn Instituut voor Ruimte en Energie Onderzoek er in geslaagd meer inzicht te geven wat protonen resonantie werkelijk is. Zijn Global Scaling is een openbaring en misschien wel het ontraffelen van onze evolutieleer.

Hij heeft vele artikelen geschreven over zijn werk en geeft in München en Berlijn les aan belangstellenden over deze moeilijke materie.

Hij studeerde van 1973-1979 aan de Universiteit van St. Peterburg voor Mathematiek en Fylosofie en promoveerde aan de Akademie van URDSSR Voormalig Groot Rusland). In 1982 ontwikkelde hij de Global Scaling (ritme van het universum).

Hij noemt het de “Melodie van de Schepping” en als je zijn verhandelingen leest en je probeert het te begrijpen met een open geest dan ervaar je dat niets toeval is.

Het is niet eenvoudig om deze materie kort samen te vatten omdat het complexe mathematische berekeningen omvat wat voor velen ons boven onze pet gaat. Door complexe logaritmische berekeningen uit te voeren ontstaan er ritmische patronen. Het blijkt dat deze patronen bestaan uit protonen resonantie die heel het universum omvatten.  De protonen resonantie bepalen voor 99% alle processen van het universum dus ook hier op aarde.

 

Het is Dr. Müller gelukt om heel het spectrum van het licht en de daar bij horende frequenties in kaart te brengen. Buiten dit fenomeen zag hij patronen ontstaan van energiegolven (proton resonantie)  die elkaar kruisten er daar snijpunten ontstonden. Op de snijpunten blijkt de verdichting (massa) van de materie het grootst te zijn. Deze snijpunten vertegenwoordigen het totale lichtspectrum met de daarbij behorende frequenties.

 

We weten dat onze organen uit massa bestaat en ook hun eigen ritme hebben en zien dus de beïnvloeding door deze protonen resonantie. Waaruit ook de materie bestaat en staat onder invloed van de protonen resonantie. Global Scaling kan een grote invloed kunnen hebben tot grote doorbraken in het ontwikkelen van allerlei apparaten. Het is aan ons hoe we met deze nieuwe materie zullen omgaan

 

Met deze wetenschap heeft hij een medisch apparaat ontwikkeld en dat is de PROTOLIGHT. Heel de theorie van Global Scaling heeft hij gekoppeld met het lichtspektrum van rood licht en infrarood  licht. Het wonderbaarlijke is dat dit licht op het diepste niveau van de cel werkt. Dieper kan niet. De cel wordt op zijn eigen ritme behandeld en er ontstaat een snelle harmonisering binnen de cel. Deze homeostase zorgt ervoor dat cellen die ontregeld zijn op een ongelooflijke snelle tijd zich kunnen herstellen.  

 

Image 

 

Wat gebeurt er dan?  Via de Protolight en de aangestuurde software wordt er rood licht, infrarood licht en de protonen resonatie in het lichaam gebracht. Dit stimuleert één van de belangrijkste enzymen Glutathionperoxydase aan. Dit enzym werkt als een anti-oxydant vooral in de lever en dit is juist het vitale orgaan waar alle biochemische processen aflopen. Door de hoge toxiciteit waar we elke dag onderhevig zijn zie je dit enzym sterk achteruitgaan. Bij zware ziektes verlopen is dit enzym bijna niet of helemaal niet meer aanwezig. Het rode licht en de protonen stimuleren ATP via de mitochondrieën in hoog tempo omhoog. Verder heeft een positieve beïnvloeding van de calcium ionen.

Er aan eind 2007 lopen er wetenschappelijke onderzoeken in het Loreley kliniek in Oberwesel waar men de Protolight inzet voor herstel van open wonden en complexe breuken. Herstel is 400 maal sneller dan de conventionele behandelingen. De Protolight zal medio januari of begin februari op de markt komen. Het is handzaam toestel waar alles in zit. De bediening van de software gebeurt via een touch screen. Er zitten 2 applicatoren (rood licht en infrarood bestralers) aan het apparaat gekoppeld.

Dit apparaat kan op veel medische terreinen ingezet worden zoals fysiotherapie, dermatologie, orthopedie, sportblessures etc.

Wat wij en de behandelde patiënten ervaren hebben is voor ons niet te begrijpen dat het zo diep kan werken

 

Image 

 

 

  

 

 
Volgende >